facebook.com/GdjeNaMore twitter.com/GdjeNaMore
Opći uvjeti oglašavanja


Opći uvjeti oglašavanja na stranicama www.Apartmani-Sobe-Hrvatska.com

Korištenjem usluga internetske stranice www.Apartmani-Sobe-Hrvatska.com (Stranica), izjavljujete da ste upoznati i suglasni s Općim uvjetima oglašavanja na stranicama www.Apartmani-Sobe-Hrvatska.com. Opći uvjeti su skup pravila koji određuju odnose između Vlasnika Stranice, Naručitelja oglasa (Oglašivač) te Korisnika usluga Oglašivača. Oglašivač može oglašavati turističke smještajne kapacitete i/ili proizvode i usluge pratećih industrija.

Točnost i istinitost podataka pojedinog oglasa

Oglašivač je vlasni(k)ca oglašenog smještajnog objekta te, kao takva/takav posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za iznajmljivanje turističkog smještaja ili je ovlašteni predstavnik iznajmljivača. Osim turističkog smještaja, Oglašivač je i onaj koji na Stranici promovira proizvode i usluge pratećih industrija. Oglašivač je odgovoran za promociju svojih usluga i proizvoda sukladno važećem Zakonu o zaštiti potrošača. Oglašivač preuzima potpunu odgovornost za tekstualne i slikovne informacije koje postavlja na Stranicu te jamči njihovu točnost, potpunost i istinitost, kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga. Oglašivač prihvaća obvezu unošenja izmjena prezentiranih tekstualnih i slikovnih informacija putem administracijskog sučelja ako se detalji oglašene ponude promijene. Oglašivač se obvezuje da prihvaća račune u elektroničkom obliku, sukladno čl.80. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl.161. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, izdane od InfoPromo, informatika i marketing.

Zaštita privatnosti i korištenje osobnih podataka

Vaša privatnost nam je važna i nikada ne zloupotrebljavamo podatke koje ste dobrovoljno ostavili na Stranici. Vlasnik Stranice se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost na Stranici, u onoj mjeri u kojoj to dopušta priroda naših odnosa i poslovanja. Oglašivači i Korisnici usluga Stranice pristaju da Vlasnik Stranice prikupi slijedeće osobne podatke:
- Ime i Prezime
- Adresa
- Telefonski broj
- E-mail adresa
- OIB

Ostali podaci:
- Fotografije smještajnog objekta
- Dodatne informacije profila (znanje jezika, druge vještine)
- Dodatne informacije o uslugama i proizvodima

Prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 6/11), članak 7. stavak (2) "Naručitelj oglasa je dužan prilikom naručivanja oglasa navesti podatke o svojem identitetu: tvrtku i sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište". Sukladno stavku (3) istoga Zakona koji kaže: "Zabranjeno je objavljivati oglase ako naručitelj oglasa ne dostavi podatke iz stavka 2. ovoga članka", Vlasnik Stranice je dužan prikupiti navedene podatke, a iste će pohranjivati i obrađivati u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.)

Osobni podaci su neophodni kako bi Oglašivaču i Korisniku omogućili korištenje usluga Stranice te ćemo iste pohraniti i koristiti u promotivne svrhe usluga i proizvoda Oglašivača. Osim oglašavanja, osobne podatke ćemo koristiti u svrhu obrade knjigovodstvene dokumentacije prema propisima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dohodak te ostalih pravnih propisa koji uređuju poslovanje pravnih subjekata. Prilikom plaćanja usluga Vlasnika Stranice, kontrolor podataka o plaćanjima zahtijeva određene financijske podatke (kao što su bankovni račun ili podaci o kreditnoj kartici) kako bi obradili plaćanja i bili u skladu s važećim zakonom. Takvi podaci će se koristiti isključivo u navedenu svrhu.
Osobni podaci mogu biti dostavljeni nadležnim inspektorima središnjih tijela državne uprave (Članak 8. Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 6/11)). Osobne podatke Oglašivača ćemo tako dostaviti isključivo na službeni zahtjev nadležnih tijela za što nije potreban pristanak Oglašivača, sukladno stavku (4), članak 7. istoga Zakona: "Organizacija za oglašavanja obvezna je tijelima iz članka 8. ovoga Zakona na njihov zahtjev dati na uvid podatke o naručitelju oglasa propisane stavkom 2. ovoga članka."
E-mail adresa Oglašivača i Korisnika se može koristiti u svrhu informiranja o uslugama, promotivnim akcijama, izmjenama Općih uvjeta oglašavanja na mrežnim stranicama www.Apartmani-Sobe-Hrvatska.com i drugih pravila poslovanja Stranice. Oglašivač i Korisnik u svakom trenutku mogu zatražiti obustavu dotoka informacija o uslugama i promotivnim akcijama Stranice.
Osim osobnih podataka, Oglašivač može u svrhu što bolje prezentacije svojih usluga na Stranici pružiti dodatne informacije poput osobnih interesa, vještina (jezika kojima se služi) ili dodataka svojoj ponudi. Oglašivač pristaje da su te informacije javne i vidljive svima, a Vlasnik Stranice ih ima pravo kopirati, obrađivati niti pohranjivati.
Osim navedenih podataka, Oglašivač i Korisnik mogu na neki drugi način pružiti informacije prilikom popunjavanja obrazaca, provođenja pretraživanja, ažuriranja, odgovaranja na ankete, sudjelovanja u promocijama ili korištenja posebnih ponuda Stranice. Tako prikupljene informacije su anonimne, a Vlasnik Stranice se obvezuje da će ih koristiti isključivo u tu svrhu i da ih neće proslijediti trećim stranama.
Osobne podatke koje nam proslijedite korištenjem Stranice, odnosno interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovim Stranicama (privatni upit, logiranje i sl.), koristit ćemo isključivo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.).
U svakom trenutku možete zatražiti uvid o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka od Vlasnika Stranice, a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte.
U svakom trenutku možete zatražiti izmjenu ili potpuno brisanje svih svojih osobnih i drugih podataka.
Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koji su prethodno navedeni. Njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani, a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu ovlaštene raspolagati njima može biti omogućena isključivo uz pisanu suglasnost Oglašivača i Korisnika.
Vaši osobni podaci su zabilježeni u pisanoj formi i u elektroničkom obliku i čuvaju se u prostorijama Vlasnika Stranice. Prikupljenim podacima, pristup ima Vlasnik Stranice. Svim ostalim osobama, uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen. Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je 11 godina. Po isteku toga roka, Vaši osobni podaci bit će uništeni. Ostalu komunikaciju ili materijale koje nam pošaljete, kao što su pohvale, komentari, prijedlozi i sl. nećemo tretirati kao povjerljive i kao one s kojima se ne može slobodno raspolagati.Ostalu komunikaciju ili materijale koje nam pošaljete, kao što su pohvale, komentari, prijedlozi i sl. nećemo tretirati kao povjerljive i kao one s kojima se ne može slobodno raspolagati.

Administratorska funkcija

Vlasnik Stranice izvršava potrebne ispravke, izmjene ili uklanja objavljene podatke, ako se za to ukaže potreba, a to se može dogoditi u sljedećim slučajevima:
- kada su podaci objekta ili oglašivača nepotpuno uneseni,
- kada je objekt koji se već nalazi u katalozima unesen više puta,
- kada je oglas predan u krivu rubriku,
- kada je opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna,
- kada tekst ili slike oglasa i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva,
- kada oglas slikom ili tekstom može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog,
- kada oglas tekstom ili slikom sadrži diskriminirajuće, protivno javnom moralu i/ili protivno hrvatskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale,
- kada oglas sadrži više proizvoda ili usluga a za koje nije plaćena naknada,
- kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv,
- kada oglas nastoji promovirati konkurentsko poduzeće direktno ili indirektno, a bez prethodnog dogovora s Vlasnikom Stranice,
- kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja nelegalnih usluga i/ili smještaja,
- kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu drugih sadržaja Stranice.

Pravo isključenja

Vlasnik Stranice zadržava pravo da bez naknade već plaćenog oglasa isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete oglašavanja na mrežnim stranicama www.Apartmani-Sobe-Hrvatska.com, na bilo koji način ometa rad Stranice ili na bilo koji način vrijeđa prava Oglašivača i Korisnika, a ovo se naročito odnosi na Korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sadržaj Stranice, osobito u smislu: kopiranja sadržaja objavljenog na www.Apartmani-Sobe-Hrvatska.com i objavi u/na nekom drugom mediju oglašavanja, lobiranja kod Oglašivača za oglašavanje na sličnim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, tako da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge. U tom slučaju Vlasnik Stranice, uz isključenje takvog Korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Poveznice na stranice trećih osoba

Ove Stranice mogu sadržavati poveznice na stranice drugih tvrtki ili osoba. Te poveznice su samo za informaciju Oglašivača i Korisnika, a Vlasnik Stranice ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica. Vlasnik ne podržava i ne daje nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, uslugama ili proizvodima koji se ondje nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovom uporabom. Ako odlučite ostvariti pristup na bilo koju od Internet stranica trećih strana koje su povezane s ovim stranicama, to činite u potpunosti na vlastitu odgovornost.

Promjena ovih uvjeta i drugih uvjeta poslovanja

Vlasnik zadržava pravo promjena navedenih Općih uvjeti oglašavanja na mrežnim stranicama www.Apartmani-Sobe-Hrvatska.com i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

InfoPromo, obrt za usluge
vl. mr.sc. Zlatko Lončar
Orljavska 12
34000 Požega
OIB: 99784461973
MBO: 97244988

info@gdjenamore.com
098/982-4046


Vrh stranice

Apartmani-Sobe-Hrvatska.com koristi kolačiće za omogućavanje nesmetanog i prihvatljivog korisničkog iskustva, funkcionalnosti, analizu korištenja stranice i prikaza oglasa. Klikom na dugme 'Prihvaćam' suglasni ste s našim Pravilima o kolačićima i Općim uvjetima korištenja.Prihvaćam